අගමැතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

null

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (17) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතව ඇති බව දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ඒ මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කෙරුණු තිස් අවුරුදු භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර පිළිබද පැන නැගී ඇති විවිධ මතවාද සම්බන්ධයෙන් ය.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට මේ වන විට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් ද පත්කර ඇති බව සඳහන්ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>