අගමැති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරට රෝසිට

null

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුර මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී තනතුර ද රෝසි සේනානායක මහත්මියට ලබාදී තිබේ.

නව තනතුරු ලබා ගැනීමෙන් පසු අදහස් දැක්වූ සේනානායක මහත්මිය, මනාප ඡන්ද නැවත ගණන් කිරීම සඳහා වූ සිය අරගලය නතර නොකරන බව සඳහන් කර ඇත.

රෝසි සේනානායක මහත්මිය ඉකුත් මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයට තරග කළ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ ආසනයක් හිමි කරගැනීමට අසමත් විය.

මොකද හිතෙන්නේ ඔබට ලැබුණු මේ අලුත් තනතුර ගැන ?

” මං හිතන්නේ අඳුරු අතීතයක් පහුකරමින්, ඒ යුගය ඉවර කරලා, අපි ජනවාරි 8වෙනිදා විප්ලවයක් කරා. ඒ විප්ලවය තහවුරු කරපු දවස තමයි අගෝස්තු 17 වෙනිදා කියන්නේ. ඒ අගෝස්තු 17 වෙනිදා ජයග්‍රහණත් එක්ක මම හිතන්නෙ මට අගමැති කාර්යාලයේ ඉදගෙන අගමැතිතුමාට විශාල සහයක් දෙමින්, මේ මාස 60 ඇතුලතදී අලුත් රටක් ඉදිරිපත් කිරීම සහයෝගයක් ලබා දීමට පුළුවන් කම මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ සුභවාදී ලෙස බැලිය හැකි තනතුරක්. විශේෂයෙන්ම අගමැති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හැටියටත් කටයුතු කරන්න මට පත්වීමක් ලැබිලා තියෙනවා”.

මනාප යළි ගනන් කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ ඔබතුමිය තවත් ඉන්නවද ?

“අතපසුවීමක් වුණා කියලා මට හැඟිමක් තියෙනවා. ඒක අධිකරණයෙන් තීරණය කරයි මට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න බැහැ, මොකද අධිකරණයේ ඉදිරියට යන නිසා. අගමැතිතුමාගේ පූර්ණ සහයෝගයත් එක්ක මම අනිවාර්යෙන්ම නැවත වාරයක් ගණන් කිරීමට, ඒ සම්බන්දව කටයුතු කරගෙන යනවා”.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>