අඟහරු ග්‍රහයා මතින් බුදු පිළිමයකට සමාන වස්තුවක් හමුවෙයි

null

පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන UFO නම් වූ කණ්ඩායම විසින් අගහරු ග්‍රහයා මත බුදු පිළිමයකට සමාන වස්තුවක් ඇති බවට ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කරමින් විදේශ වාර්තා වලට පෙන්වා දී තිබේ.

ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන් මෙම හෙළිදරව්ව සිදුකර ඇති අතර එම කණ්ඩායමේ මතය එමගින් එවකට එම ග්‍රහයා මත බුද්ධිමත් ජීවීන් සිටි බවට අනාවරණය වන බවද පෙන්වා දී ඇත.

එමෙන්ම මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන විද්වතෙකු පවසන්නේ NASA ආයතනය අඟහරු ග්‍රහයා මත තිබී හමුවූ වස්තුන් පිළිබඳව ලොවට හෙළි කිරීමට අකමැත්තක් දක්වන බවයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම ඡායාරූපයෙන් පෙන්නුම් කරන ආකාරයට එවකට අගහරු මත සිටි බුද්ධිමත් ජනතාව ආගම් ඇදහීම් පවා සිදුකර ඇති බවට විශ්වාස පළ කර හැකි බවද පෙන්වා දී ඇත.

එම ඡායාරූපය පහතින්…

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>