අඟහරු මත සිට ගත් සෙල්ෆිය

null

කියුරියෝසිටි (Curiosity) රොබෝ යානය විසින් අඟහරු ග්‍රහයා මතුපිටදී ගත් සෙල්ෆියක් අමෙරිකානු අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබේ.

අඟහරු ග්‍රහයාගේ “Buckskin” නමින් හැඳින්වෙන පර්වතයේ සිට මෙය ගෙන ඇති අතර එහි සෑම ප්‍රදේශයක දීම සෙල්ෆියක් ලබා ගැනීම නාසා ආයතනයේ උත්සාහයයි.

කියුරියෝසිටි යානය විසින් සෙල්ෆි ලබා ගන්නේ ද අප ගන්නා ආකාරයට අතේ දුරින් ඇති කැමරාවක් මාර්ගයෙනි. එම යානය පෘථිවි වර්ෂ 3ක කාලයක් පුරා අඟහරු මත සැරි සරයි.

මේ වන විට එය ශාප් කන්ද තරණය කරමින් එහි පාෂාණ නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

අඟහරු ග්‍රහයා මතුපිටදී ගත් සෙල්ෆිය පහතින් දැක්වේ…

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>