අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 6ක් ඇසුරුම් කර විකිණීමේදී උපරිම සිල්ලර මිලක්

null

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ඇසුරුම් කර විකිණීමේදී අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

පසුගියදා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කළ ආහාර ද්‍රව්‍ය 06ක් සඳහා මෙය ක්‍රියාත්මක බව එම අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතා පවසා ඇත.

ඒ අනුව පරිප්පු, තිරිඟු පිටි ඇතුළු එම ආහාර ද්‍රව්‍ය 06 සඳහා මේ යටතේ රුපියල් පහක උපරිම ඇසුරුම් මිලක් නියම කෙරෙනු ඇති.

මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව ද සභාපතිවරයා පැවසී ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>