අතුරු අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට

null

නව රජයේ අතුරු අයවැය මුදල් අමාත්‍යවරයා වන රවී කරුණානායක මහතා විසින් සිදුකරන ප්‍රකාශයක් ලෙස අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

එම අතුරු අයවැයේ ජන ජීවිතය නගා සිටුවීම සදහා විශේෂ පියවර ඇතුළත් බව වාර්තා වේ. එමෙන්ම අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 10 ක මිල මෙම අයවැය යටතේ අඩුකිරීමට නියමිත බව රජය පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය.

අතුරු අයවැය පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදය ලබන මස 5 සහ 6 යන දෙදින තුළ පැවැත්වීමට නියමිත බව සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>