අතුල, අමායා හා දියණිය හැර ගිහින්

null

අතුල අධිකාරී තමන්ව සහ දියණියව හැර ගිය බව අමායා අධිකාරී සති අන්ත පුවත්පතකට සඳහන් කර තිබේ. ඇය එම පුවත්පතට සඳහන් කර ඇත්තේ සමිතාව තනි කළ ආකාරයටම තමන්ව ද ඔහු තනි කළ බවයි.

ලබන වසර වන විට අතුල පනස් වන විය පසු කරන අතර අමායා විසි හත් වන විය පසු කරන බවයි පැවසෙන්නේ.

අතුල අධිකාරී තමන්ව හැරයාම සම්බන්ධයෙන් අමායා අධිකාරී දක්වන තවත් අදහස් කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ…

අතුල අමායයි දුවයි ගැන හොයලා බලනවාද?

හොයලා බලනවා.කතා කරනවා .හැබැයි ඉස්සරවගේ නිතර කතා කරන්නේ නෑ.

එතකොට ඇයි අතුල එකපාරටම යන්න ගියේ.

අතුල අයියා පවුල් ජීවිතේට වඩා සංගීතයට මුල් තැන දීපු කෙනෙක්.වැඩවලට ලේසි වෙන්න කියලා තමයි ගෙදරින් ගියේ.බඳින්න කලින් නම් මාව නැතිව ඉන්න බැරි වුණා.

අමායා කැමති වුණාද අතුල ගෙදරින් යනවට?

මට අතුල අයියා නැතුව ඉන්න බැරි කාලයක් තිබුණා.ඒ කාලේ එයා එක දවසක් රට යනවා කිව්වම මම පෙරළි පෙරලි ඇඬුවා.ඒත් දැන් හැමදේම වෙනස් වෙලා.එයාට ගෙදරින් යන්න ඕනේ කිව්වාම මම ඉඩ දුන්නා.

ඔය තීරනය ගත්තේ ඔය දෙන්නගේ හිත් අමනාපයක් නිසාද?

අතුල අයියා ක්ෂණිකව ගොඩක් තරහා ගන්න කෙනෙක්.ඒ විදිහත් එක්ක තනි ජීවිතය එයාට හොඳ ඇති. අපි එක ගෙදර නොහිටියාට තරහක් නම් නෑ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>