අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල පහළට

null

අද (14) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් මිල පහළ දැමීමට ලිට්රෝ සමාගම තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ගෑස් මිල රුපියල් 100කින් පහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව, කොළඹ ප්‍රදේශයට අදාළ නව මිල ගණන් මෙසේය.

කි.ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරය – රු.1,496/- යි.
කි.ග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරය රු.632/- යි.
කි.ග්‍රෑම් 2.3 ගෑස් සිලින්ඩරය රු.300/- යි.

ලිට්රෝ සමාගමේ විධායක සභාපති ශලීල මුණසිංහ මහතා පසුගිය ජූනි 04 වැනිදා එම සමාගමේ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සමාගමේ දූෂණ වංචා අනාවරණය කරගැනීමෙන් පසු තවදුරටත් ගෑස් මිල පහළ දැමිය හැකි වනු ඇති බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>