අද රාත‍්‍රියේ සිට පැය 8ක් ජලය අත්හිටුවයි

null

කැස්බෑව නගර සභා බල ප‍්‍රදේශයට අද රාතී‍්‍ර 10 සිට හෙට අලූයම 6 දක්වා පැය 8ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප‍්‍රකාශ කරයි.

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව වාර්තා වේ.

කැස්බෑව නගර සභා බල ප‍්‍රදේශය 120 බස් මාර්ගයේ පිළියන්දල සිට වේරහැර හංදිය දක්වා සහ ඊට සම්බන්ධිත සියලූ අතුරු මාර්ගවලද ජල සැපයුම මෙම කාලය තුළ අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මෙලෙස නිවේදනය කරයි.

අපහසුතා මගහරවා ගැනීම සදහා ජලය කල්වේලා ඇතිව රැස්කර ගන්නා ලෙස අදාළ නිවේදනයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>