අද විවෘත කල එළිමහන් සත්වෝද්‍යානය මෙන්න

null

පින්නවල ප‍්‍රදේශයේ පිහිටි දිවයිනේ ප‍්‍රථම එළිමහන් සත්වෝද්‍යානය අද (17) පෙරවරුවේ ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කෙරුණි.

ඒ සංචාරක හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නවීන් දිසානයක සහ උසස් අධ්‍යාපන ,මහා මාර්ග හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය කබිර් හෂිම් යන ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

පින්නවල අලි අනාථාගාරයට නුදුරු අක්කර 44ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදි කර ඇති මෙම සත්වෝද්‍යානය තුළ දිවි අරණ ,වලස් අරණ, මුව අරණ සහ කිඹුල් අරණ වශයෙන් වෙන් කර ඇති ප්‍රදේශවල දී සතුන් සමූහ වශයෙන් දැකගත හැකියි.

මෙම සත්වෝද්‍යානය විවෘත කෙරුණු අද (17) දිනයේ සිට ලබන 30 වනදා දක්වා දේශිය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් එය නොමිලේ නැරඹීමට පහසුකම් ලබාදීමටද තීරණය කර තිබේ.

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>