අද සිට කෙලවල්ලා කිලෝව රුපියල් 500ට

null

කෙලවල්ලා මසුන් කිලෝග‍්‍රෑමයක් අද සිට රුපියල් 500ක මුදලකට ලබාදීම ආරම්භ කරන බව ධීවර සංස්ථාව පවසයි.

ධිවර සංස්ථාව පසුගිය දා ආරම්භ කළ සහතික කළ අවම මිල ගණනකට මසුන් මිලදී ගැනීම නිසා ධීවර කාර්මිකයින්ට මෙන්ම පාරිභෝගිකයින්ට ද සහන මිලක් යටතේ මාළු සැපයිය හැකි බව එම අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ ධීවර සංස්ථාවේ සියලූම අලෙවිසැල් සහ ජංගම ලොරි රථවලින් මෙලෙස කෙලවල්ලා කිලෝග‍්‍රෑමයක් රුපියල් 500කට මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව සැලසෙන බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>