අද සිට දකුණටත් නොමිලේ Wi-Fi

null

රටපුරා නොමිලේ වයි ෆයි කලාප ඇති කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ දකුණු පළාතේ පළමු වයි ෆයි කලාපය අද ස්ථාපිත කරන බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ඇල්පිටිය ප‍්‍රධාන බස් නැවතුම්පළේදී මෙම වයි ෆයි කලාපය ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත අතර ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සහභාගි වනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>