අද සිට යාල මාසයක් වැසෙයි

null

යාල ජාතික වනෝද්‍යානය අද (07) සිට ඔක්තෝම්බර් 07 වැනිදා දක්වා මාසයක කාලයක් සංචාරකයන් සඳහා වසා දැමෙන බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

රුහුණු (යාල) ජාතික උද්‍යානයට දැනට පවතින නියං සමය හේතුවෙන්, එහි වෙසෙන වන සතුන්ගේ ස්වභාවික චර්යා රටාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට සහ උද්‍යානයේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙලෙස උද්‍යානය සංචාරකයන් සඳහා වසා තැබෙනු ඇත.

සතුන්ට ජලය ලබාගැනීම සදහා පොකුණු හා කුඩා වැව් ඉදිකිරීමට නියමිතයි.

සෑම වසරකම අගෝස්තු සැප්තැම්බර් කාලවලදී යාල වනෝද්‍යානය වසා දැමීමට කටයුතු කෙරේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>