අධිකරණ ඇමතිට නොතීසි

null

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාට ලබන නොවැම්බර් මස 12 වැනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

ඇතැම් මහේස්ත‍්‍රාත්වරුන් නීතිය ඉක්මවා සැකකරුවන්ට දඬුවම් ලබාදෙන බවට ගොනු කර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 11ක් සලකා බැලීමෙන් පසු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු රෝහිණී මාරසිංහ මහත්මිය අදාළ නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාට මේ පිළිබඳ සොයාබලා නොවැම්බර් මස 12 වන දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු දක්වන ලෙස එහිදී නියෝග කර ඇත.

මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයකට සුළු වරදක් සඳහා වසර 4ක උපරිම දඬුවමක් ලබාදිය හැකි වුවද ඇතැම් අවස්ථාවල වසර 36 සිට 66 දක්වා දඬුවම් ලබාදෙන බවද එම පෙත්සම්වල දැක්වේ.

ඒ අනූව මෙය බරපතළ තත්ත්වයක් බව ප්‍රකාශ කර ඇති විනිසුරුවරිය මේ ගැන සොයාබලා කරුණු දක්වන්නැයි කියමින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>