අධි ආරක්ෂිත කලාප අක්කර 700 ක් සිවිල් වැසියන්ට

null

යාපනය, වලිකාමම් උතුරු පළාතේ යුධ හමුදාව විසින් අධි ආරක්ෂිත කලාප පිහිටුවා තිබූ ඉඩම් අක්කර 700ක් සිවිල් වැසියන්ට ලබාදීම සඳහා යාපනය දිස්ත්‍රීක් ලේකම්වරයා වෙත භාරදී තිබේ.

මෙම ඉඩම් වල යුද්ධයට පෙර පවුල් 300ක් පමණ ජීවත්ව ඇති අතර ඒවායේ මායිම් ගල් ඉවත් කර ඇති බැවින් යළි මැනීම් කටයුතු සිදුකර ජනතාවට භාරදීමට තීරණය කර ඇති බව යාපනය දිස්ත්‍රීක් ලේකම් නාගලිංගම් වේදනායගම් පවසා ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගියදා යාපනයේ කළ සංචාරයකදී ඉඩම් අහිමිව කඳවුරු වල ජීවත්වන උතුරේ ජනතාවට මෙම ඉඩම් ජනතාවට යළි ලබාදෙන ලෙසට උපදෙස් දී තිබුණි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>