අප්පච්චි තවම ඉන්න බව මහින්ද කියයි

null

“අප්පච්චි මැරිලා නැහැ තවම ඉන්නවා” යනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ බිබිල බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේ ජනතාව අමතමින් සඳහන් කර ඇත.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දී ඔහු ලැබූ පරාජයත් සමග ඇතැමුන් ප්‍රකාශ කලේ අප්පච්චි මළා යනුවෙනි.

මේ අතර තමා සිදුකරන සෑම කාර්යයකටම ඇතැම් පිරිස් විරුද්ධත්වය පළ කරණ බව ද හිටපු ජනාධිපති එහිදී ප්‍රකශ කර තිබේ. ඔහු පවසන්නේ කුමන බාධක පැමිණියද ජනතාව වෙනුවෙන් තමාගේ මැදිහත්වීම සිදුකරණ බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>