අප්‍රේල් පළමුවැනිදා සර් ළමයින්ට කරපු විහිළුව

null

මෝඩයින්ගේ දිනය ලෙස නම් කර තිබෙන අප්‍රේල් පළමුවැනිදා බොහෝදෙනෙක් විහිළු කරමින් අනෙක් අයව රවටමින් ගත කරනවා. අප්‍රේල් පළමුවැනිදා බව අමතක වීමෙන් මේ විහිළු වලට අහුවෙන අයත් ඒ වගේම ඉන්නවා.

සාමන්‍යයෙන් ගුරුවරුන් තම ශිෂ්‍යයින්ට එවැනි අන්දමේ විහිළු කරන බව නම් අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ නැති තරම්. නමුත් කැලිෆෝනියාවේ Biola University එකේ ගණිතය උගන්වන මැතිව් වේදර්ස් නමැති ගුරුතුමා නම් අප්‍රේල් පළමුවැනිදා තම ශිෂ්‍යයින්ට පෙන්න අපුරු වැඩක් කරලා තියෙනවා.

වෙනදා වගේම ශිෂ්‍යයින්ට උගන්වන ගමන් මේ ගුරුතුමා කරපු විහිළුව බලන්න පහතින්. පසුව youtube වෙත එක්කර තිබූ මේ වීඩියෝව මේ වන විට 11,481,341 පමණ පිරිසක් නරඹලා තියෙනවා.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>