අපි නුවර නයිට් රේස් කළේ නැහැ – නාමල්

null

මහනුවර දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට කාර් රේස් තරඟ පැවැත්වුයේ තමන් නොවන බවත් ඒ පිළිබඳව හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කරන ලෙසත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අද පුවත්පතේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් හෙතෙම සඳහන් කර ඇත්තේ නුවර කාර් රේස් සඳහා තමන්ගේ හෝ පවුලේ කිසිවකු සම්බන්ධ නොමැති බවය

මහනුවර දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට කාර් පැද්ද බවට ඔප්පු වෙලා නැහැ කියලා ඔබ පැවසූවා. නමුත් ඡායාරූපවල ඔබගේ සහෝදරයන් ඉන්නව පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා?

නැහැ. නුවර නයිට් රේස් අපේ කවුරුවත් පැද්දේ නැහැ. ඔබ ඔය කතා කරන්නේ කොළඹ නයිට් රේස් එකක් පටලවාගෙන. මහනුවර නයිට් රේස් එක එක්ක අපේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක අපි සංවිධානය කළේ නැහැ. ඒකට සංවිධායක කමිටුවක් තිබුණා.

අපේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ ඒකට. එවකට හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා හා නිලධාරීන්ගෙන් අහල බැලුවොත් උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. නාමල් රාජපක්ෂවත්, අපේ පවුලේ කවුරුවත් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>