අපූරු නිවුන් විවාහය – ඔක්කොම නිවුන්නු

null

නිවුන් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක්, නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනෙකුගේ අතගත් අපූරු පුවතක් පිළිබඳව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙයි. මෙම පුවත වාර්තා වන්නේ ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ ත්‍රිසූර් දිස්ත්‍රික්කයෙනි.

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ල්කුමාරයන් දෙදෙනාද මල්කුමාරියන් දෙදෙනාද, චාරිත්‍ර කටයුතු සිදුකළ පූජකවරුන් දෙදෙනාද නිවුන්නු වීම යි.

එහි ඡායාරූප පහතින් දැක්වේ…

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>