අයවැය එනකම් ජපන් වාහන ලංකාවට එවන්න එපා

null

අයවැය අවසන් වනතුරු ජපානයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවට වාහන අපනයනය කිරීම නවත්වන ලෙස මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජපාන නිල සංචාරයට එක්ව සිටින මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු හෙළි කර ඇත්තේ එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>