අයියා මලෝ අසල්වැසි නංගිව දුෂණය කරලා

null

වයස අවුරුදු 10යි මාස 7ක දැරියක් දුෂණය කිරීමේ චෝදනාව යටතේ එකම පවුලේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සැකකරුවන් දෙදෙනා වල්පිටගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 21ක සහ අවුරුදු 14ක දෙදෙනෙක් වේ.

මොවුන් අසල්වැසි නිවසේ කිසිවකු නොමැති අවස්ථාවේ එම නිවසට ගොස් වරින් වර දැරිය දුෂණය කර තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත සහෝදරයන් දෙදෙනා අද දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට කුලියාපිටිය වැඩ බලන මහේස්ත්‍රාත් බන්ධුල විජේසිංහ මහතා නියම කර ඇති අතර අවුරුදු 14 පිරිමි දරුවා රක්ෂිතභාරයෙන් හෙට්ටිපොළ ගල්කන්ද රැඳවුම් ළමා නිවාසයට යොමු කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>