අලියාට උසුළු විසුළු කිරීමට ගොස් අනූනවයෙන් බේරුණු හැටි

null

උඩවලව බැම්ම මත සිට අලීන් නැරඹීමට දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් පුරුදුව සිටින අතර එසේ පැමිණි බිමත් අයෙක් මරු කටට යෑමට ගොස් අනූනවයෙන් බේරුණු අවස්ථාවක වීඩියෝවක් හමුවී තිබේ.

එම බීමත් පුද්ගලයා අලි වැට ආසන්නයටම ගොස් එහි සිටින අලියෙක්ට උසුළු විසුළු කරමින් සිටි අවස්ථාවේදී අලියාගේ ප්‍රහාරයට ලක් වන අතර අනූනවයෙන් මරණයෙන් ගැලවේ.

එම වීඩියෝව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>