අලියා දැක්ක රියදුරුට රථය පාලනය කරගන්න බැරිවෙලා

null

බුත්තල – කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කෑම ඉල්ලමින් රැකගෙන ඉන්න අලි හිඟන්නා නිසා එම මාර්ගයේ යන රථ වාහන රියදුරන් අපහසුතාවයට පත්වෙයි.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ එක් මංතිරුවක් වසාගෙන මේ අලියා රැඳී ඉන්නේ වාහන වලින් ගමන් කරන්නන් ලබාදෙන ආහාර රස විඳීමටයි. පෙරවරු කාලයේ මෙලෙස මාර්ගයට පැමිණෙන සද්ධන්තයා පැය කිහිපයකට පසු නැවත කැළයට පිටත්ව යයි.

නිතර මෙම මාර්ගයෙන් ගමන් ගන්නා වාහන වලට මෙම අලියා පුරුදු බැවින් ඔවුන් අලියාට කෑම ලබාදී පිටත්ව යයි. නමුත් එසේ නොමැති රියදුරන් බොහෝ සීරුවෙන් අලියා මග හැර යයි.

මේ එලෙස යෑමට ගොස් සද්ධන්තයා දැක කලබල වූ රියදුරාට වහනය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිව මාර්ගයෙන් ඉවතට ධාවනය වූ අවස්ථාවකි…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>