අල, ළූණු ආනයනික බද්ද ඉහළ යයි

null

ආනයනික ලොකු ලූනු හා අර්තාපල් වල බදු ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළදමා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක බදු මිල කිලෝවකට රු.40-55 දක්වාද ,ලොකු ලූනු කිලෝවක බදු මිල රු.10-30 දක්වාද වැඩිකර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කර ඇත්තේ දේශීය ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදනවලට නිසි මිලක් ලබාදීම සදහා මෙම පියවර ගත් බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>