අවම බස් ගාස්තුව 12 වෙයිද – තීරණය අඟහරුවාදා

null

අවම ගාස්තුව රුපියල් 12ක් කිරීමට සහ සමස්ථ බස් ගාස්තුව සියයට 12.5කින් වැඩි කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ලබන අඟහරුවාදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ පවසා තිබේ.

බස් ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ එම සංගම් සමග පවතී සාකච්චාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

රජයෙන් ලබා දුන් 6.56% ක බස් ගාස්තු වැඩි වීම ප්‍රමාණවත් නොවන බව කියමින් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට බස් වැඩ වර්ජනයක් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබු අතර අදාල සාකච්චාවෙන් පසුව වැඩ වර්ජනය නතර කිරීමට සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සමාගම් සම්මේනය තීරණය කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>