අහංගමට කඩා වැටුණු ඩ්‍රෝනය කාගේද?

null

ගුවනේ සිට වීඩියෝ දර්ශන ලබාගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ඩ්‍රෝන් එකක් අහංගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික ඉඩමකට ඊයේ (03) පස්වරුවේ කඩා වැටී තිබේ. ගෙවත්තේ වැටී තිබූ එම අසාමාන්‍ය උපකරණය ගැන එහි අයිතිකරු විසින් පොලීසියට දැනුම්දී ඇත.

එහිදී ජංගම මුර සංචාරයේ නිරත පොලිස් නිලධාරීන් එම උපකරණය අහංගම පොලීසියට රැගෙන ගොස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ. අදාළ උපකරණය දුරස්ථ පාලකයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන බව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය පැවසීය.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ එය ගුවන්ගත කළේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබදව සහ එහි ඇතුළත් වීඩියෝ දර්ශන පිළිබදව විමර්ශනයක් සිදුකරන බවයි.

null
null

Pics – නෙත් නිව්ස් 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>