ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වූ 16 දෙනා මහින්දට එක්වෙයි

null

පසුගියදා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා ඉදිරියේදී ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

පසුගියදා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඊයේ (23) පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වි ඇති අතර එම සාකච්ඡාවේදී අදාළ එකගතාවයට පැමිණි තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>