ආනයනික ටින් මාළු බද්ද ඉහළට

null

ආනයනික ටින් මාලූ කිලෝවක් සඳහා පැවති බද්ද රුපියල් 100 දක්වා ඉහළ දැමීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අලුතින් පැනවෙන බද්ද රුපියල් 50 ක් වෙයි.

දේශීය කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා එම බද්ද වැඩිකිරීමට තීරණය කර ඇති බව ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත.

වාර්ෂිකව මෙටි‍්‍රක් ටොන් 20 000 ක ටින් මාලූ මෙරටට ආනයනය කරන අතර එමඟින් රටට අහිමිවන මුදල රුපියල් බිලියන 5 ක් බවද හෙතෙම පෙන්වාදී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>