ආනයනික ලොකු ළූණු බදු ඉහළට

null

ආනයනික ලොකු ළූණු කිලෝවක් සඳහා පනවා තිබූ බද්ද රුපියල් 15කින් ඉහළ දමා තිබේ. මේ අනුව රු. 35කට තිබූ බද්ද රු. 50ක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

අද සිට කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි මෙම බදු මිල ඉහළ දැමීම බලපැවැත්වෙන බව අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා නිවේදනය කරයි.

පසුගියදා දඹුල්ලේ ලොකු ළූණු ගොවීන් ආනයනික ලොකු ළූණු හේතුවෙන් සිය අස්වනු විකුණාගත නොහැකිව විරෝධතා දැක්වූ අතර එහිදී ජනපති මැදිහත්වීමෙන් ළූණු කිලෝවක් සඳහා රජය විසින් සහතික මිලක් ලබාදී රුපියල් 90 බැගින් මිලදී ගන්නා බවට පොරොන්දු විය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>