ආප්ප, තේ සහ කිරි තේ මිල ඉහළට

null

ලබන 26 වනදා සිට ආප්ප, තේ, කිරි තේ ඇතුළු ආහාර වර්ග කිහිපයක මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි එහි ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් සඳහන් කර ඇත්තේ කළු කඩ මාෆියාවට විරෝධය පළ කරමින් සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල පවතින ඉහළ මිල ගණන් හේතුවෙන් මෙලෙස එම ආහාරපානවල මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවයි.

ඒ අනුව ආප්ප, තේ සහ කිරි තේ මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බව ඔහු සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>