ආ..බැසිල් ආවද? මම දන්නේ නෑ

null

හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා දිවයිනට පැමිණි බව තමන් නොදන්නා බව හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඊයේ (21) පස්වරුවේ නිට්ටඹුව – කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ පැවති පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හමුවකදී පීකොක් මන්දිරය සහ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පැමිණීම පිළිබදව මාධ්‍ය ප්‍රශ්න කිරීමකදී ඔහු එසේ සඳහන් කර තිබේ.

” ආ.. ආවද? මම දන්නේ නෑ. එයා ගම්පහ එයාගේ දේශපාලනය කළා. මම මගේ දේශපාලනය කළා” යැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>