ඇමරිකාවේ කැසිනෝ ගහලා දිනපු ලංකාවේ උපේෂ්ක

null

ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස් නුවර පිහියි Rio All-Suite නම් වන හෝටලයේදී World Series of Poker තරඟාවලියේ Poker ක්‍රීඩා කොට ලාංකික තරුණයෙකු විසින් දැවැන්ත මුදල් ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

උපේෂ්ක ද සිල්වා නමැති මෙම තරුණයා උපතින් ශ්‍රී ලාංකික වන අතර ඔහුට වයස අවුරුදු දෙක වනවිට දෙමාපියන් ඔහු සමග ඇමෙරිකාවේ පදිනිචියට ගොස් තිබේ. මේවනවිට වෘතිමය Poker ක්‍රීඩකයෙකු වන උපේෂ්ක Houstan විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය පිලිබඳ උපාධිදාරියෙකි.

මෙම තරඟාවලියේ දැනට ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ උපේෂ්ක ද සිල්වා වන අතර එම තර්න්ගාවලියෙන් මෙතෙක් ඔහු උපයාගත් මුදල ඩොලර් $651,462 කි. CradPlayer web අඩවියට අනුව උපේෂ්ක මේවනවිට කැසිනෝ ක්‍රීඩාවෙන් උපයා ඇති මුළු මුදල ඩොලර් $980,825 කි. එය ලංකාවෙන් මුදලින් ගත් කළ රුපියල් කෝටි 14 කට ආසන්න වේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා සමග Poker ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා 5 දෙනෙකු පමණ සහභාගී වී සිටින අතර මුල් වටයේ දී එයින් තරඟකරුවන් 3දෙනෙකු පමණ ඉවත්ව යන්නේ තමන්ට ජයග්‍රහණය කිරීමේ වැඩි වාසි නොමැති නිසාවෙනුයි.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>