ඇමෙරිකාවේ රියලිටි තරඟය දිනූ ලාංකික තරුණිය

null

ඇමෙරිකාවේ CBS රූපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වූ “Survivor” නමැති රියලිටි තරඟයට සහභාගී වී එම තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට ලාංකික තරුණියක් සමත්ව තිබේ.

නටාලි ඇන්ඩර්සන් සහ නාදියා ඇන්ඩර්සන් නම් ශ්‍රී ලංකික සහෝදරියන් දෙදෙනා මෙම රියලිටි තරඟයට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර ඉන් ජයග්‍රහණය කිරීමට නටාලි ඇන්ඩර්සන් සමත් විය.

දින 39 තිස්සේ විවධ අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් එම රියලිටි තරඟය මෙලෙස ජයගැනීමට නටාලි ඇන්ඩර්සන්ට හැකිවුණි.

එම තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් ඇයට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියනක (රුපියල් කෝටි 13) මුදලක් තෑගී ලෙස ලැබී තිබේ.

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>