ඉදිරි දේශපාලන ගමන අවිනිශ්චිතයි – උපේක්ෂා

null

පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍රනී උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය තම ඉදිරි දේශපාලන ගමන අවිනිශ්චිත බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඒ නෙත් නිව්ස් සිදු කල වැඩසටහනකට එක්වෙමින්.

මීළඟ මහ මැතිවරණයට තමන් තරග කරනවාද නැද්ද යන්න තවමත් තීරණය කර නොමැති බවත්, පක්ෂ මාරුවක් පිලිබඳ කිසිසේත්ම අදහසක් නොමැති බවත් ඇය සඳහන් කර තිබේ.

දේශපාලනය පිළිබඳව යම් කළකිරීමක් ඇති බවත්, තව අවුරුදු කිහිපයක් කළා කටයුතු වල නියැලීමෙන් පසු දේශපාලනයට පිවිසියා නම් හොද බව දැන් සිතෙන බවද ඇය පවසා ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>