ඉන්දියාවේ කැලැන්ඩර් දරුවා

null

කාලෙන් කාලේට ඉන්දියාවෙන් අමුතු පුවත් වාර්තා වෙනවා. ඉන්දියාවේ පැවැත්වූ වඳුරු විවාහයක තොරතුරුත් අපි ඔබට වාර්තා කළා. අද දිනයේ ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ අපුරු හැකියාවක් තිබෙන දරුවෙකු ගැනය.

ඉන්දියාවේ ජීවත්වන 8 හැවිරිදි ආර්යන් පරාබ් නම් මෙම දරුවාට දින දර්ශනයේ දින තිබෙන ආකාරය තත්පර ගණනක් තුලදී පැවසීමේ සුවිශේෂී වූ හැකියාවක් ඇත.

අනාගතයේ දින දර්ශනයක දින පිහිටනු ඇත්තේ කෙසේදැයි ඔහු ඉතා ඉක්මනින් පවසයි. මේ අයුරින් වර්ෂ 2068 වනතුරු දවස් හා දින පැවසීමට ඔහුට හැකියාව ඇත. මිතුරන් දින දර්ශන බලා හෝ ජංගම දුරකථනය බලා දිනය හා දවස සොයනවාට වඩා වැඩි ඉක්මනින් දිනය හා දවස පැවසීමට ආර්යන්ට හැකි බව සඳහන්.

ඔහුගේ පාසලේ මිතුරන් ඔහුගේ මෙම හැකියාව නිසා නිරන්තරයෙන් දවස් හා දින පිළිබඳව ප්‍රශ්න අසන බව ඔහු පවසා තිබේ.

ආර්යන්ගේ දෙමව්පියන් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරුන් වන අතර ඔහුගේ මව පවසන්නේ ඔහුගේ මෙම හැකියාව නිසා හිත මිතුරන්ගේ උපන්දිනයන් එළැඹෙන දවස් ආර්යන් හට නිවැරදිව කිමට හැකි බවත් එදිනට නොවරදවා ඔවුන්ට සුභ පැතීමට ඔහු තමන්ට බල කරන බවත්ය.

එමෙන්ම ඔහු විවේකය ගත කරන්නේ අනාගතයේ දින පිහිටුවන අයුරු දැක්වෙන දින දර්ශන අඳිමින් බව ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>