ඉන්දියාව හා ලංකාව යාකරන පාලමට වියදම බිලියන 220

null

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව, රාමේෂ්වරම් හරහා යා කරමින් ඉදිකිරීමට නියමිත මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉන්දීය රුපියල් බිලියන 220ක් වැයවන බව එරට මධ්‍යම රජයේ අමාත්‍ය නිතින් ගඩ්කාරි පවසා ඇත.

ඉන්දියාව අදාළ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ උපසභාපතිවරයා සමග ද සාකච්ඡා කර ඇති අතර එම ව්‍යෘපෘතිය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ආධාර කිරීමට කැමැත්ත පල කර තිබේ.

ඇමතිවරයා සදහන් කර ඇත්තේ ඉන්දීය රජය, ආසියානු කලාපයේ අසල්වැසි රාජ්‍යයන් සමග සබදතා තර කර ගැනීම කෙරෙහි ප්‍රමුඛතාවයන් ලබා දෙමින් කටයුතු කරන බවයි.

දැනට ඉන්දියාව – ශ්‍රී ලංකාව අතර කිලෝමීටර් 22ක් වැනි කෙටි දුර ප්‍රමාණයක් සදහා මාර්ග පද්ධතියක් වොමැති බැවින් මේවන විට එම දුර ගමන් කිරීමට යොදා ගනු ලබන්නේ තාවකාලික පාරු සේවාවක් බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.

යෝජිත ව්‍යාපෘතියට අනුව ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියා අතර පාලමක් ඉදිකිරීම මෙන්ම බාධාවකින් තොරව නාවික ගමනා ගමනය සිදු කළ හැකි උමං මාර්ගයකින් ද සමන්විත වනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>