ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට සැරසේ

null

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යා කරමින් මුහුදු පාලමක් සහ මුහුදු උමං මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමුව ඇති බව ඉන්දීය ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිටින් ගඩ්කාරි පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තලෙයිමන්නාරම සහ ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි මුහුදු සීමාවන් අතර දුර කිලෝමීටර් 23 ක් පමණ වන බැවින් ඒ අතර මුහුදු පාලමක් ඉදිකිරීමට හැකියාව පවතින බව ඔහු පෙන්වාදෙයි.

පෝල්ක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීමට යෝජිත අතර මුහුදු පතුලෙන් ගමන්ගන්නා බිංගෙයක් මෙන්ම විශාල පාලම් යොදා ගනිමින් මාර්ගය ඉදිකිරීමට යෝජිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>