උතුරු අධිවේගයේ ඉදිකිරීම් හෙට ඇරඹේ

null

උතුරු අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් හෙට (14) ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ගලගෙදර , සෙංකඩගල ප්‍රදේශයේදී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ව්‍යාපෘතියට මුල්ගල තැබීම සිදු කෙරේ.

මන්තීරු 04කින් සමන්විත වන ලෙස ඉදි කරන මෙම මාර්ගය කිලෝමීටර් 99 ක දුරකින් යුතුය. පැය එකහමාරක කාලයක් තුළ දී කොළඹ සිට නුවර දක්වා නගර දෙක අතර ගමනාගමනය සිදුකිරීම එමගින් අපේක්ෂිතය.

වසර 04 ක් තුළ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>