උදය ගම්මන්පිල ඉල්ලා අස්වෙයිද?

udaya gammanpila

ඌව පළාත් මැතිවරණයට පෙර පවතී රුපවාහිනී දේශපාලන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් කර්මාන්ත ඇමති උදය ගම්මන්පිල මහතා හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාට අභියෝග කරමින් කියා සිටියේ හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පෝස්ටර් නොගසා මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කර මනාප 50000ට වඩා ගතහොත් තමන් ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වන බවය.

එම අවස්ථාවේදී හරින් මහතා තමන් පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයක් නොකරන බවත් අභියෝගය භාර ගන්නා බවත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් මැතිවරණයේදී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා මනාප 173,993ක් ලබාගැනීමට සමත්වූ අතර ඉන් පසුව මෙම අභියෝගය සම්බන්ධයෙන් ඇමති උදය ගම්මන්පිල මහතාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැත.

udaya gammanpila

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>