උපන් ඇඳුමින් කලා උළෙලට ඇවිත්

null

ජර්මනියේ පැවති කලාකෘති ප්‍රදර්ශනයකට උපන් ඇඳුමින් පැමිණි කලාකාරියක් නිසා එය නරඹන්නට පැමිණි පිරිස අපහසුතාවයට පත්ව තිබේ.

මයිලෝ මොරී නම්වන ඇය හා ඇයගේ දරුවා යන දෙදෙනාම සිට ඇත්තේ නිරුවතිනි. තම කලා කෘති වලට පණ ගෙන දීම සදහා තමන්ද ජීවමාන කලා කෘතියක් බවට පත්වන බව ප‍්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමට මත්තෙන් ඇය තම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර තිබී ඇත.

නිරුවතින් සිටි ඇය දරුවාද රැගෙන කලාගාරය තුල සැරිසරමින් සිට ඇත්තේ කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි පුද්ගලයින් නම් ඇය නිසා පත්වී ඇත්තේ මහත් අපහසුතාවයකටයි. දරුවන්ද රැගෙන පැමිණි මව්පියන් වහා එම ස්ථානයෙන් පිටව ගොස් තිබේ.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>