උපේක‍ෂාට තැන නැතිවන ලකුණු

null

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි උපේක‍ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා තරග කරන්නේ ද යන්න මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති බව පවසයි.

නෙත් නිවුස් වෙත අදහස් දක්වමින් ඇය සඳහන් කර ඇත්තේ තමන්ට ආසන සංවිධායක ධුරයක් ලබා දෙන්නැයි අවස්ථා කිහිපයකදී ඉල්ලා සිටිය ද යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>