උසස් පෙළ කඩ ඉම ජයගත් සිසුන්

null

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල ඊයේ (27) සවස අන්තර්ජාලයට එක්කරන ලදී. ඒ අනුව ඊයේ රාති‍්‍රය වනවිට ඒ ඒ විෂය ධාරාවන්ගෙන් පළමු, දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන ලබාගත් සිසු සිසුවියන්ගේ නම්ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

එම සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය පහතින්.

null

2014 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පාසල් අයදුම්කරුවන් දෙලක්ෂ 34,197 දෙනෙකු පෙනී සිටින ලදී.

පුද්ගලික අයදුම්කරුවන් 62,116 දෙනෙක් ඊට පෙනී සිටි අතර මධ්‍යස්ථාන 2120 දී විභාගය පැවැත් වුණි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>