උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මේ මස අග

null

මෙවර අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වූ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මෙම මස අවසානයේ නිකුත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

පසුගිය අගෝස්තු මස 05 වනදා සිට 29 දා දක්වා පැවැත්වුණු මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් 296, 313 දෙනෙකු පෙනි සිටියහ.

උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>