උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල 31ට පෙර ලැබෙයි

null

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ මස 31 වන දිනට පෙර ලබාදීමට හැකිවනු ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ වන විට පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අතර සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු ලබන 28 වනදා සිට ආරම්භ කිරිමට ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>