උසස් පෙළ විභාග කාලසටහන වෙනස්වෙයි

null

එළඹෙන මහමැතිවරණය හේතුවෙන් අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය අදියර දෙකකින් පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මහමැතිවරණය යෙදෙන්නේ අගෝස්තු 17 වනදාටයි.

ඒ අනුව උසස් පෙළ විභාගයේ පළමු අධියර ‍අගෝස්තු මස 4 වන දින සිට 13 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ. එහි දෙවන අධියර ලෙස අගෝස්තු 24 වන දින සිට සැප්තැම්බර් 8 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්ය.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නියමිත පරිදි අගෝස්තු මස 23 වන ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>