එජාපයට ආසන 93 යි – සන්ධානයට 83 යි

null

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර හැරුණු කොට පාර්ලිමේන්තු ආසන 196ක් සඳහා වන මැතිවරණ දිස්ත‍්‍රික්ක 22හි ප‍්‍රතිඵල සියල්ල මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

ඒ අනුව,
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 93ක්
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන 83ක්
දෙමළ ජාතික සන්ධානය ආසන 14ක්
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආසන 4ක්
මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය සහ ඊ.පී.ඞී.පී. එක් ආසනය බැගින් හිමි කරගෙන ඇත.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>