ඔක්තෝම්බරයට පෙර ක්‍රිකට් නිළවරණය පවත්වන ලෙස ICC ඉල්ලයි

null

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිළවරණය මේ වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයට පෙර පවත්වන ලෙස අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු පාලක කමිටුව පත් කිරීම අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බැවින් එළැබෙන ඹක්තෝබර් මාසයේ අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල මහ සභා රැස් වීමට පෙර, නිදහස් සහ සාධාරණ ක්‍රිකට් නිලවරණයක් පවත්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව අයි.සී.සී. ආයතනය ප්‍රකාශ කර ඇත.

එමෙන්ම තම නිර්දේශයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වුවහොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට එරෙහිව තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවනු ඇති බව ද සඳහන්.

බාබඩෝස්හිදී අවසන් වූ වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමේදී, අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>