කටුනායක මත්තල ගුවන් ගමන් නවතයි

null

ගුවන් ගමන් අලාභදායක බැවින් කටුනායක සහ මත්තල අතර අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමට ශ‍්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒඅනුව එළඹෙන සදුදා සිට මෙම ගුවන් ගමන් නතර කර දමනු ඇත.

එමෙන්ම මත්තල ගුවන් තොටුපළ කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදුකරන ගුවන් ගමන් වාර වෙනස් කිරීමටද ශ‍්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ගුවන් මගීන් වැඩි වශයෙන් ඉල්ලූම් කරන මැදපෙරදිග වැනි ගමනාන්ත දක්වා පමණක් මත්තල සිට ශ‍්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවා කි‍්‍රයාත්මක වනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>