කටුනායක ලොකු කරන්න ජපානයෙන් බිලියන 53ක්

null

කටුනායක – බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ පුළුල් සහ සංවර්ධනය කරලීමේ දෙවැනි අදියර ඇතුළත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ගිවිසුමට ඊයේ (06) අත්සන් තබා තිබේ.

ජපානයේ තෝකියෝ අගනුවර දී ජපාන අග්‍රමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ සහ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන් ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කෙනිචි සුගනුමා සහ ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත් දිසානායක මහත්වරු මෙම ගිවිසුමට අත්සන් කර ඇත.

මෙම ගිවිසුමට අනුව කටුනායක ගුවන් තොටුපල පුළුල් හා සංවර්ධනය කරලීම සඳහා ජපාන රජය යෙන් බිලියන 45 ක (රපියල් බිලියන 53.65) මුදලක් වැය කරනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>