කන්ටේනරයකට යටවී දිවි ගලවාගත් පුද්ගලයා – Video

null

චීනයේ සේජියෑං පළාතේ නිංබෝ නගරයේ මාර්ගයක පාපැදිකරුවෙකු කන්ටේනර් රථයකට යටවී දිවි ගලවා ගෙන තිබේ. එම මාර්ගයේ සවි කර තිබු cctv කැමරාවක එම දර්ශනය සටහන්වී තිබුණි.

එම පුද්ගලයා සහ පාපැදිය කන්ටේනර් රථයට සම්පූර්ණයෙන් යට වුව ද ඔහු සුළු සීරීම් තුවාල පමණක් ලබා තිබිණි.

තමන් නත්තල වෙනුවෙන් ප්‍රාතිහාර්යයකට මුහුණ දුන් බව අනතුරට ලක්වූ පුද්ගලයා පසුව සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>